Úvod - Zajímavosti

Ekonomické štatistické údaje

Ekonomické štatistické údaje

Prehľad ekonomických štatistických ukazovateľov svetových krajín. Profily štátov, vývoj hrubého domáceho produktu, inflácia, miera nezamestnanosti, export, import, angažovanosť krajiny v medzinárodnom obchode.


http://www.databycountry.com/


štatistiky hdp inflácia nezamestnanosť zahraničný obchod
URL: http://www.databycountry.com/
Registrováno: 2016-12-24 14:43:08